Rakentaminen Suomessa toisen maailmansodan jälkeisestä ajasta nykypäivään

Rintamamiestalot ovat hyvä esimerkki sodanjälkeisestä rakentamisesta. Rintamamiestalo oli eräänlainen uuden elämän symboli sodan loputtua. Millainen on tyypillinen rintamamiestalo? Tyypillinen rintamamiestalo on kaksikerroksinen puutalo. Usein rintamamiestalot muistuttavat paljon toisiaan. Rintamamiestalo on tyyppitalo, jolle ominaista on kaikkien asuintilojen sijoittaminen savupiipun ympärille. Rintamamiestalon…

Rakennusalan työpaikat Suomessa

Rakennusala on hyvä työllistäjä, ja palkat ovat usein Suomessa varsin hyviä rakennusalalla. Myös rakennusala on kuitenkin suuressa muutoksessa, ja Suomenkin rakennusala on muuttunut nopeasti viime vuosina. Nyt vuonna 2017 Suomessa rakennetaan varsin paljon, ja rakennusalalla on runsaasti työpaikkoja. Yksi ongelma…

Nykyajan puurakentamista Suomessa

Aiemmin käsittelin puurakentamista Suomessa entisaikaan. Puu on edelleen tärkeä rakennusmateriaali, esimerkiksi kesämökit rakennetaan yleensä puusta. Nykypäivän puuarkkitehtuuriin kuuluvat muun muassa puukerrostalot ja puiset julkiset rakennukset. Esimerkiksi saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen rakentamisessa puu on ollut erittäin tärkeä elementti. Mitä suomalaiselle puurakentamiselle kuuluu nyt? Puurakentamisen…

Rakentamisesta ennen 1900-lukua

Tässä artikkelisarjassa kerron rakentamisesta entisaikaan ja nykyään. Pääpaino on rakentamisella Suomessa. Rakentamisessa on tapahtunut vuosien varrella runsaasti muutoksia, niin materiaaleissa, työtavoissa kuin lainsäädännössä. Tarkastelen artikkeleissani näitä muutoksia. Käyn myös läpi eri aikakausille tyypillistä rakentamista, ja niihin kohdistunutta kritiikkiä. Viimeisessä artikkelissa…

Rakentamisen tulevaisuus Suomessa

Tässä viimeisessä rakentamista käsittelevässä kirjoituksessa pohdin rakentamista ja sen tulevaisuutta Suomessa. Suomi on pinta-alaltaan suuri maa, ja Suomeen mahtuu hyvin paljon uusia rakennuksia. Viime vuosikymmenten trendi on kuitenkin ollut rakentamisen keskittyminen suuriin kaupunkikeskuksiin. Erityisesti Etelä-Suomessa on rakennettu paljon viime vuosina.…