Rakentamisesta ennen 1900-lukua

Tässä artikkelisarjassa kerron rakentamisesta entisaikaan ja nykyään. Pääpaino on rakentamisella Suomessa. Rakentamisessa on tapahtunut vuosien varrella runsaasti muutoksia, niin materiaaleissa, työtavoissa kuin lainsäädännössä. Tarkastelen artikkeleissani näitä muutoksia. Käyn myös läpi eri aikakausille tyypillistä rakentamista, ja niihin kohdistunutta kritiikkiä. Viimeisessä artikkelissa…

Rakentamisen tulevaisuus Suomessa

Tässä viimeisessä rakentamista käsittelevässä kirjoituksessa pohdin rakentamista ja sen tulevaisuutta Suomessa. Suomi on pinta-alaltaan suuri maa, ja Suomeen mahtuu hyvin paljon uusia rakennuksia. Viime vuosikymmenten trendi on kuitenkin ollut rakentamisen keskittyminen suuriin kaupunkikeskuksiin. Erityisesti Etelä-Suomessa on rakennettu paljon viime vuosina.…