Rakennusalan työpaikat Suomessa

Rakennusala on hyvä työllistäjä, ja palkat ovat usein Suomessa varsin hyviä rakennusalalla. Myös rakennusala on kuitenkin suuressa muutoksessa, ja Suomenkin rakennusala on muuttunut nopeasti viime vuosina. Nyt vuonna 2017 Suomessa rakennetaan varsin paljon, ja rakennusalalla on runsaasti työpaikkoja. Yksi ongelma rakennusalalla työskentelyssä Suomessa on se, että talvella rakennusalalla on hiljaisempaa ja moni on silloin lomautettuna. Jotkut rakennusalan ammattilaiset tosin tekevät talvikaudella töitä ulkomailla ja kesällä Suomessa.

Ulkomaalaisten työntekijöiden vaikutus työllisyyteen

Yksi merkittävistä muutoksista on ulkomaalaisten työntekijöiden käyttö Suomessa. Monesti ulkomaalaiset työntekijät ovat vuokratyövoimaa, ja heidän palkkauksestaan on keskusteltu paljon julkisuudessa. Suomeen tulee rakennusmiehiä erityisesti Itä-Euroopasta, jossa palkat ovat pienemmät kuin Suomessa. Esimerkiksi Virosta ja Puolasta on tullut runsaasti rakennusalan työntekijöitä Suomeen. Monille virolaisille Suomessa työskentely on helppoa suhteellisen lyhyen kotimatkan johdosta ja myös suomen kieli on varsin lähellä viroa. Myös esimerkiksi Latviasta ja Liettuasta tulee rakennusalan työntekijöitä Suomeen. Rakennusalalla työskentely on usein fyysisesti raskasta, eikä välttämättä houkuttele nuoria. Ala kuitenkin työllistää hyvin erityisesti nousukausina ja työntekijän palkka Suomessa voi nousta jopa päälle 4000 euroon.

Sisätöiden suosiosta

Työntekijöiden löytäminen pääkaupunkiseudulle ei ole välttämättä helppoa. Yhtenä syynä talouselämä-lehden artikkeli mainitsee sen, että pääkaupunkiseudun nuoret suosivat sisätöitä. Lisäksi moni pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuva nuori ei halua muuttaa Helsinkiin korkeiden vuokrien vuoksi