Rakentamisen tulevaisuus Suomessa

Tässä viimeisessä rakentamista käsittelevässä kirjoituksessa pohdin rakentamista ja sen tulevaisuutta Suomessa. Suomi on pinta-alaltaan suuri maa, ja Suomeen mahtuu hyvin paljon uusia rakennuksia. Viime vuosikymmenten trendi on kuitenkin ollut rakentamisen keskittyminen suuriin kaupunkikeskuksiin. Erityisesti Etelä-Suomessa on rakennettu paljon viime vuosina. Esimerkiksi mökki- ja vapaa-ajanasuntojen rakentaminen keskittyy vesistöjen läheisyyteen. Tulevaisuuden rakentamista leimaa entistä enemmän tekniikka ja digitalisaatio. Digitaalisen tulevaisuuden rakentamisessa avainasemassa ovat useat nk. start-up yritykset.

Monet tulevaisuuden kerrostalot ovat puurakenteisia

Yksi merkittävistä tulevaisuuden rakennustyypeistä ovat puukerrostalot, joista jo mainitsin aiemmin. Asunnot ovat tulevaisuudessa entistä pienempiä, mikä vaikuttaa rakentamiseen. Yhä tärkeämmäksi tekijäksi tulee palvelujen saatavuus läheltä. Suomessa rakennukset ovat olleet perinteisesti varsin matalia. Tämä kuitenkin saattaa muuttua lähitulevaisuudessa, koska erilaisia projekteja, joissa rakennetaan korkeita asuin- ja toimistorakennuksia on meneillään eri puolilla Suomea.

Rakennusalan tulevaisuutta on vaikea ennustaa

Tulevaisuutta on kuitenkin erittäin vaikea ennustaa. Sama koskee myös rakennusalaa. Talouden ja yhteiskunnan laajempi kehitys heijastuu voimakkaasti rakennusalaan. Monet jo suunnitellut rakennusprojektit voivat peruuntua erilaisten kriisien ja taloudessa tapahtuneiden heilahdusten vuoksi. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat monet kunnianhimoiset rakennusprojektit Itä-Suomessa, jotka ovat viivästyneet tai peruuntuneet venäläisturistien määrän laskun myötä. Vuonna 2017 rakennusalalla vallitsee optimismi ja tyytyväisyys vallitsevaan tilanteeseen, mutta tämä voi muuttua hyvinkin nopeasti.