Nykyajan puurakentamista Suomessa

Aiemmin käsittelin puurakentamista Suomessa entisaikaan. Puu on edelleen tärkeä rakennusmateriaali, esimerkiksi kesämökit rakennetaan yleensä puusta. Nykypäivän puuarkkitehtuuriin kuuluvat muun muassa puukerrostalot ja puiset julkiset rakennukset. Esimerkiksi saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen rakentamisessa puu on ollut erittäin tärkeä elementti.

Mitä suomalaiselle puurakentamiselle kuuluu nyt?

Puurakentamisen osuus on kuitenkin varsin pientä Suomen kokonaisrakentamisesta. Syinä tähän pidetään esimerkiksi puurakentamisen kustannuksia ja osaamisen puutetta. Monet asiantuntijat ovatkin sitä mieltä, että puurakentamista voisikin hyödyntää huomattavasti nykyistä enemmän nykypäivän Suomessa.

Suomalaiselle puurakentamiselle on myös paljon kysyntää ulkomailla, esimerkiksi Venäjällä. Muutenkin suomalaiset rakennusalan yritykset, kuten YIT, SRV ja Honkarakenne ovat näkyvästi esillä itänaapurissamme.

Puukerrostaloista

Suomessa läpimurtoa ovat tekemässä puukerrostalot, joita on tähän mennessä rakennettu 52 taloa. Näissä taloissa on yhteensä hieman yli 1200 asuntoa. Tällä hetkellä ollaan rakentamassa noin 6000 puukerrostaloasuntoa eri puolille Suomea. Myös puisia koulurakennuksia on rakenteilla: yksi merkittävä syy tälle ovat useita kouluja vaivanneet sisäilmaongelmat. Suomen tämänhetkisten paloturvallisuusmääräysten puitteissa Suomeen voidaan rakentaa korkeintaan 8-kerroksisia puisia kerrostaloja.

Yksi esimerkki nykyajan puurakentamisesta Suomessa on Helsingin Jätkäsaareen rakennettava puukortteli, Wood City, jonne on tarkoitus rakentaa puisia asuinrakennuksia, toimistotalo ja hotelli. Puurakentaminen on tärkeä osa suomalaista rakennushistoriaa, mutta on hyvin mahdollista, että puurakentamisen suosio taas kasvaa lähivuosikymmeninä. Tästä konkreettisena esimerkkinä edellä mainittu puukerrostalojen suosio.